ANBI informatie

MAD Stichting

De MAD Stichting, is erkend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Giften aan de MAD Stichting zijn bij de belasting als aftrekpost op te voeren.

MAD Stichting
RSIN: 816785545

Postadres:
mevr. S.I. Schrijver
Fazantenlaan 3
1865 BN Bergen aan Zee

Doelstelling

Versterking en verhoging van het godsdienstig, zedelijk en geestelijk leven van de vaste en tijdelijke bewoners van Bergen aan Zee.

Beleidsplan

Het beheren van het Vredeskerkje en de terreinen daar omheen. Tevens het organiseren van Godsdienstige bijeenkomsten, lezingen en muziekuitvoeringen in het kerkje.

Bestuur (onbezoldigd)

ir. M.H.H. Höfelt, voorzitter
mevr. S.I. Schrijver, secretaris
mr. D. Sluis, penningmeester
mevr. V.D.A. Wiebenga-van Reenen, bestuurslid
ds. E. Wijnsma, bestuurslid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bekijk overzicht van baten en lasten over 2021 »

Stichting Vrienden van het Vredeskerkje

De Stichting Vrienden van het Vredeskerkje, is erkend als culturele ‘algemeen nut beogende instelling’ (culturele-ANBI). Giften aan de Vriendenstichting zijn bij de belasting als extra verhoogde aftrekpost op te voeren.

Vrienden van het vredeskerkje
RSIN: 804138515

Postadres:
Mevr. M.B.Th. Wensing-Kruip
Parkweg 77
1865AG Bergen aan Zee

Doelstelling

Het bevorderen en financieel ondersteunen van activiteiten met betrekking tot- en in het Vredeskerkje te Bergen aan Zee.

Beleidsplan

Bekijk hier ons beleidsplan.

Bestuur (onbezoldigd)

dhr. drs. G.H. van der Werf, voorzitter
mevr. M.B.Th. Wensing-Kruip, secretaris
dhr. M.Schrijver, penningmeester
mevr. G.J. Meijer-Dubbink, bestuurslid

De stichting heeft geen personeel in dienst.
Bekijk overzicht van baten en lasten over 2021 »