Kerkdienst 30 juli 2023

Zondag 30 juli, 10.30 uur

Thema:
“De Tien Geboden, een herbronning in tijden van   transitie”

Voorganger:    Janneke Stegeman ‘Houd je ouders in ere’
Muziek :            Joke Stieltjes (dwarsfluit) en Pieter
Rynja (orgel en piano)

Gastvrouwen: Gerry Meijer en Monique Sluis