Zomerdienst 1 september 2024

Zondag 1 september, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Rob Visser Terugblik op de serie
Muziek: Bineke Bethlehem, trompet
               Bert Huibers, orgel
Gastvrouwen: Evelyn de Jongh en Monique Sluis
Introductie: Martijn Höfelt