Zomerdienst 14 juli 2024

Zondag 14 juli, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Engele Wijnsma I ‘Ik ben het brood dat leven geeft’
Muziek: Jan Goossensen, orgel
               Jaime Nanoha, gitaar
               Bibi Spaans, saxofoon
Gastvrouwen: Evelyn de Jongh en Monique Sluis
Introductie: Dick Sluis