Zomerdienst 18 augustus 2024

Zondag 18 augustus, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Bram Oudenampsen VI ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven’
Muziek: Marja Dignum, zang
               Bert Huibers, orgel en piano
Gastvrouwen: Evelyn de Jongh en Gerry Meijer
Introductie: Valti Wiebenga-van Reenen