Zomerdienst 21 juli 2024

Zondag 21 juli, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes’.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Margreet ZandbergenII ‘Ik ben het licht voor de wereld’
Muziek: Juli M. Aalders, zang
               Stefan Terpstra, piano
               Jeanette Zuidema, orgel
Gastvrouwen: Monique Sluis en Gerry Meijer
Introductie: Martijn Höfelt