Zomerdienst 25 augustus 2024

Zondag 25 augustus, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Marc van de Giessen VII ‘Ik ben de ware wijnstok’
Muziek: Dirk Verhoef, fluit en saxofoon
               Bert Huibers, orgel
Gastvrouwen: Gerry Meijer en Evelyn de Jongh 
Introductie: Dick Sluis