Zomerdienst , 4 augustus 2024

Zondag 4 augustus, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Willem van Reijendam – IV  “Ik ben de goede herder”
Muziek: Floor Wittink, Saxofoon
               Gert Jan Mostert, orgel
Gastvrouwen: Gerry Meijer en Monique Sluis
Introductie: Dick Sluis