Zomerdienst 7 juli 2024

Zondag 7 juli, 10.30 uur

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid.  Zij proberen Bijbelse verhalen actueel naar nu te vertalen. Dit jaar is het thema:  ‘De zeven IK BEN woorden van Jezus’ in het Evangelie naar Johannes.
Aanvang 10.30 uur

Voorganger: Bart KoetJohannes grijpt terug op Exodus 3
Muziek: Maria Delver – zang
               Hans Boorsma, piano en orgel
Gastvrouwen: Evelyn de Jongh en Gerry Meijer
Introductie: Stella Schrijver