Zomerdiensten 2023

Elke zomer wordt er een serie van tien zondag-vieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Aanvang 10.30 uur. Zij bereiden Bijbelteksten voor; dit jaar is het thema “De Tien Geboden, een herbronning in tijden van transitie”.

Streamlinks naar diensten in de Ruïnekerk in Bergen