Draag uw steentje bij aan de restauratie van het Vredeskerkje

Of je nu met de auto, fietsend of lopend Bergen aan Zee binnenkomt,
het karakteristieke Vredeskerkje met het rieten dak
valt niet te missen. Het staat in een open duinvlakte aan de
rand van het dorp en kwam in 1918 tot stand op initiatief van
mevrouw Marie Amalie Dorothea (MAD) van Reenen-Völter,
echtgenote van de toenmalige burgemeester van Bergen.
De oprichtster wilde na de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog
een gebaar van vrede maken en stichtte “een kerkje voor
allen”. Niet gekoppeld aan een geloofsovertuiging of kerkelijke
gemeenschap, maar ongebonden en toegankelijk voor iedereen.
Alleen al om die reden is het Vredeskerkje een bijzonder
gebouw. Maar ook door de architectuur, de prachtige ligging, de
gebrandschilderde ramen en het mooie interieur met als hoogtepunt
de van houtsnijwerk voorziene kansel.  Stichting MAD is
verantwoordelijk voor het in stand houden van het kerkje (een
provinciaal monument). Dit wordt mede mogelijk gemaakt door
het faciliteren van uiteenlopende culturele activiteiten, muziekuitvoeringen,
lezingen, exposities etc. De stichting Vrienden van het
Vredeskerkje speelt daarbij een ondersteunende rol. Met Pasen, in
de zomer en tijdens de kerstdagen worden er diensten gehouden
die – geheel in de geest van de oprichtster – oecumenisch van
karakter zijn. Ook wordt het kerkje veel gebruikt voor huwelijken
en uitvaarten.

Noodzaak van restauratie

In 2021 bleek dat de bakstenen en de mortel van de buitengevels aan ernstige erosie onderhevig zijn. De buitenlaag en de voegen brokkelen steeds verder af en dit is een onomkeerbaar proces. Uit metingen, laboratoriumonderzoek en rapportages van een door Monumentenwacht Noord-Holland aanbevolen deskundige dr. Josepha Kempl (muurpathologe) bleek dat de erosie een gevolg is van jarenlange opslag van zout en vocht in de buitenkant van de gevels. Een veel voorkomend probleem bij gebouwen dicht aan de kust.

Het advies van de muurpathologe – overgenomen door de gemeente Bergen- is alle stenen uit het buitenblad van de gevels aan de noord-, west- en zuidzijde te vervangen door nieuw te bakken stenen. Ook de stenen die er nu nog goed uitzien zijn, zo blijkt uit metingen, zodanig belast met vocht en zout dat ook deze op termijn zullen eroderen. De stenen vervangen door een partij bestaande bakstenen is geen optie, vanwege het grote aantal (14300) en de vereiste kwaliteit.

Bij nieuwe stenen en mortel kan de receptuur zodanig samengesteld worden dat deze beter bestand zijn tegen vocht en zout en kan rekening worden gehouden met afmetingen en kleur. Op 17 augustus 2023 werd de omgevingsvergunning onherroepelijk en de planning is om het herstel in de periode maart-juni 2024 te realiseren. Een voorwaarde daarbij is dat uiterlijk eind 2023 duidelijk moet zijn of er volledige dekking is voor de kosten.

 

Begroting van de kosten en financiering.

De met het herstel gemoeide kosten bedragen ca. € 275.000,- incl. btw. Deze gaan de draagkracht van de stichting ver te boven. Voor de financiering is de inbreng van externe partijen nodig. Daaronder valt de provincie Noord- Holland. Het kerkje is een provinciaal monument. De subsidieverordening voorziet in een bijdrage van maximaal 40 % van de zuivere restauratiekosten, mits er voldoende “in de pot zit”. De stichting Vrienden van het Vredeskerkje heeft een bijdrage van € 30.000,- toegezegd. Reeds ontvangen bijdragen en toezeggingen van donateurs op onze restauratierekening leverden tot op heden al ca. € 159.000,- op.

Alles bij elkaar genomen – en er van uitgaande dat de subsidie volledig wordt toegekend- kijken wij nog tegen een tekort aan van ca. € 6000,-

Onze vraag en het aanbod

Behalve op diverse fondsen doet de stichting ook een beroep op ondernemingen en particulieren die het kerkje een warm hart toedragen. En wij stellen daar uiteraard iets tegenover. De befaamde kunstenaar Eric Coolen uit Haarlem maakte exclusief voor ons twee prachtige tekeningen (een dag- en een nachtversie) van het kerkje. Die worden op A3 formaat gedrukt.

 

 

 

Onder het motto ‘Draagt u uw steentje bij?’ vragen wij u ons te steunen, door ‘stenen’ voor de restauratie te sponsoren. Er zijn ca. 14.300 nieuwe stenen nodig. Op de totale kosten van de restauratie is dat bijna € 20,- per steen. Ook als u slechts één steen wilt bijdragen, zijn wij u zeer erkentelijk. Maar mocht u meer willen doen, stellen wij het volgende hier tegenover:

Draag nú uw steentje bij!

Doneer door te klikken op onderstaande steen.

 

 

Indien u vanwege uw donatie in aanmerking wilt komen voor tekeningen van Eric Coolen, stuur dan uw contactgegevens naar                   penningmeester-mad@vredeskerkje.nl

 

Stichting MAD IBAN:
NL 10 RABO 0189 4786 08 t.n.v. Restauratiefonds MAD Vredeskerkje

De stichting heeft een ANBI-status, geregistreerd onder nr. RSIN 816785545. Giften zijn fiscaal aftrekbaar.