Stichting MAD

MAD is de beheerstichting van het Vredeskerkje.
Dat het Vredeskerkje er na meer dan 100 jaar voor- en najaarsstormen nog zo aantrekkelijk bijstaat is te danken aan het onvermoeibaar ijveren van opeenvolgende stichtingsbesturen MAD en Vrienden, en van het begrip en de vrijgevigheid van vele individuen en instanties in de directe en ruimere regio.
Het Vredeskerkje ontvangt geen structurele overheidssubsidies en is voor zijn voortbestaan afhankelijk van giften. Het bestuur MAD wil u daarom subtiel wijzen op de mogelijkheden van schenking en legatering.

Legatering:
Wanneer u de MAD Stichting in uw nalatenschap wilt opnemen, kunt u dit doen door een schriftelijke verklaring op te stellen, waarin tenminste te lezen staat, dat u een zeker bedrag (€ …) legateert aan voornoemde stichting, te Bergen aan Zee.

Voor Legatering verdient het aanbeveling contact op te nemen met uw notaris. In geval u geen vast notarieel contact hebt, kunt u de secretaris van de MAD Stichting om suggesties vragen.

Postadres:
Fazantenlaan3
1865 BN  Bergen aan Zee
secretaris mevr. Stella Schrijver, stellaschrijver@ziggo.nl  / 06 41400124

Bestuur:

ir. M.H.H. Höfelt, voorzitter
mevr. S.I. Schrijver, secretaris
mr. D. Sluis, penningmeester
mevr. V.D.A. Wiebenga – van Reenen
ds. E. Wijnsma

Kamer van Koophandel-nummer 41238295
Bankrekening NL50 RABO 0110287282