U heeft uw steentje bijgedragen!

Onze actie om de restauratie van de gevels van het kerkje te bekostigen, is zeer succesvol geweest.
We hebben onlangs met een gerust hart de opdracht aan onze aannemer kunnen ondertekenen.
Alle fondsen, stichtingen, maar zeker ook alle particuliere donateurs die hebben bijgedragen om de financiën voor dit project bij elkaar te brengen, zijn wij zeer dankbaar. Het bevestigt onze overtuiging, dat het Vredeskerkje bij velen van u een belangrijke functie op cultureel en maatschappelijk vlak vervult. Niet alleen in Bergen aan Zee, maar ook verder in onze regio.

De Piëzografieën van Eric Coolen voor de sponsors die €500 of meer hebben bijgedragen aan het restauratiefonds, kunnen zaterdag 24 februari tussen 11.00 en 14.00 uur worden opgehaald in het kerkje.

De tekenaar zelf is dan aanwezig om te signeren. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw prent op te halen, geeft u dan alstublieft uw postadres door aan het secretariaat via stella@schrijver.me
Wij sturen dan de piëzografie naar u op.

In de week van maandag 4 maart gaat de restauratie van start en zal drie maanden in beslag nemen. In die drie maanden worden grote delen van de west, zuid en noordgevel afgebroken en opnieuw gemetseld met nieuw gebakken stenen. Tevens worden de stenen trap aan de voorzijde, de waterpomp en de twee pilasters bij het toegangshek, volledig gerenoveerd. Ook zullen delen van het binnen-pleisterwerk aan de westkant vernieuwd worden. Alles bij elkaar dus een serieuze klus, die we graag toevertrouwen aan de mensen van de firma Witte Bouw uit Amsterdam. Zij zijn specialisten in het restaureren van monumentale panden en hebben in de loop der jaren hun sporen verdiend.
De situatie zoals op de foto’s hieronder zal binnenkort dus verleden tijd zijn.
Via deze pagina zullen wij u de komende tijd met tekst en foto’s op de hoogte houden van de vorderingen.

Met vriendelijke groet,

Dick Sluis
Penningmeester stichting MAD