Word vriend van het Vredeskerkje in Bergen aan Zee!

Door het organiseren van concerten en lezingen, maar ook met financiële steun, zorgt de stichting Vrienden dat het kerkje in goede gezondheid haar plaats als cultureel en maatschappelijk centrum van Bergen aan Zee kan blijven waarmaken.

Om de instandhouding van het kerkje te steunen bestaat er de Stichting Vrienden van het Vredeskerkje, die in 1995 werd opgericht.  Naast het inzamelen van donaties door de Vrienden  organiseert de Vriendenstichting jaarlijks een aantal culturele activiteiten, vooral concerten. Op die manier wordt invulling gegeven aan de belangrijke tweede doelstelling van het Vredeskerkje, het vormen van een ontmoetingsplaats voor allen die al dan niet tijdelijk in Bergen aan Zee verblijven of die zich daarmee verbonden weten.

Er zijn nu bijna 280  Vrienden, die jaarlijks tenminste €25,– bijdragen. Maar velen zien kans om meer dan dit minimum bedrag te doneren. Voor het Vredeskerkje is dit een onmisbare steun in de rug. Onze Vrienden ontvangen 2 maal per jaar de nieuwsbrief en krijgen vaak korting bij het aanschaffen van kaarten voor concerten.

Donateur worden

U kunt zich als Vriend aanmelden  bij de secretaris van het bestuur van de Vriendenstichting ons formulier.

Periodieke gift

De stichting Vrienden van het Vredeskerkje is een door de belastingdienst erkende Culturele-ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).Wanneer u verklaart minimaal 5 opeenvolgende jaren het kerkje financieel te zullen steunen door middel van een jaarlijkse gift, zijn uw jaarlijkse donaties voor 125% aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Dus een aftrekbaarheid zonder de gebruikelijk drempel van minimaal 1% van het drempelinkomen! Van elke €100 die u doneert aan ons, krijgt u €46 terug van de belastingdienst.

Een dergelijke financiele steun, wordt een Periodieke Gift genoemd. U kunt uw jaarlijkse donatie dus zeer voordelig voor u en ons omzetten in een periodieke gift, door het downloaden en invullen van dit formulier.

Na het invullen stuurt u het voor het kerkje bedoelde gedeelte naar onze penningmeester:

dhr. Marien Schrijver
Fazantenlaan 3
1865BN  Bergen aan Zee
Of digitaal naar marien@schrijver.me

Bestuur

Het bestuur is onbezoldigd en bestaat uit:

drs. H.G.H. van der Werf, voorzitter
mevr. M. Wensing, secretaris
dhr. M. Schrijver, penningmeester
mevr. G.J. Meijer-Dubbink

Stichting Vrienden van het Vredeskerkje
Parkstraat 77, 1865 AG Bergen aan Zee

Beleidsplan

ANBI-informatie

K.v.K. inschrijfnummer: 41241506
Bankrekening: NL 89 ABNA 0615 1779 05